HSK 2 | Daftar Kosakata & Download Soal Ujian | Pandarin

Ujian HSK 2

Ujian HSK 2 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 300 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 2 dinilai telah mampu menggunakan Mandarin dalam kegiatan dan percakapan sehari-hari.

Daftar Kosakata HSK 2

Peserta ujian HSK 2 perlu menguasai 150 kosakata dari HSK 1 dan 150 kosakata baru berikut ini. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • ba

  digunakan di akhir kalimat saran

  Chapter5

 • bái

  putih

  Chapter8

 • bǎi

  ratusan

  Chapter14
 • 帮助
  幫助

  bāng zhù

  membantu; menolong

  Chapter10
 • 报纸
  報紙

  bào zhǐ

  koran

  Chapter3


 • dibandingkan

  Chapter11

 • bié

  jangan

  Chapter10
 • 宾馆
  賓館

  bīn guǎn

  hotel

  Chapter13

 • cháng

  panjang

  Chapter4
 • 唱歌
  唱歌

  chàng gē

  menyanyi

  Chapter11

 • chū

  keluar

  Chapter2
 • 穿
  穿

  chuān

  mengenakan

  Chapter12


 • kali

  Chapter14

 • cóng

  dari; sejak

  Chapter9

 • cuò

  salah

  Chapter9
 • 打篮球
  打籃球

  dǎ lán qiú

  bermain bola basket

  Chapter6
 • 大家
  大家

  dà jiā

  semua orang

  Chapter15
 • 但是
  但是

  dàn shì

  tetapi; namun

  Chapter14

 • dào

  sampai; tiba

  Chapter7

 • de

  digunakan untuk menjelaskan kata kerja

  Chapter12

 • děng

  tunggu

  Chapter8
 • 弟弟
  弟弟

  dì di

  adik laku-laki

  Chapter12
 • 第一
  第一

  dì yī

  pertama

  Chapter9

 • dǒng

  paham; mengerti

  Chapter9

 • duì

  kepada; bagi

  Chapter5
 • 房间
  房間

  fáng jiān

  kamar

  Chapter3
 • 非常
  非常

  fēi cháng

  sangat

  Chapter4
 • 服务员
  服務員

  fú wù yuán

  pelayan

  Chapter8

 • gāo

  tinggi

  Chapter2
 • 告诉
  告訴

  gào sù

  memberitahu

  Chapter8
 • 哥哥
  哥哥

  gē ge

  kakak laki-laki

  Chapter10

 • gěi

  untuk

  Chapter4
 • 公共汽车
  公共汽車

  gōng gòng qì chē

  bus kota

  Chapter7
 • 公司
  公司

  gōng sī

  perusahaan

  Chapter7

 • guì

  mahal

  Chapter8

 • hái

  masih

  Chapter5
 • 孩子
  孩子

  hái zi

  anak-anak

  Chapter11
 • 好吃
  好吃

  hǎo chī

  enak; lezat

  Chapter6

 • hēi

  hitam

  Chapter8

 • hóng

  merah

  Chapter3
 • 火车站
  火車站

  huǒ chē zhàn

  stasiun kereta api

  Chapter15
 • 机场
  機場

  jī chǎng

  bandara

  Chapter7
 • 鸡蛋
  雞蛋

  jī dàn

  telur ayam

  Chapter10

 • jiàn

  kata satuan untuk pakaian

  Chapter5
 • 觉得
  覺得

  jué de

  merasa; menurut

  Chapter1
 • 教室
  教室

  jiào shì

  ruang kelas

  Chapter7
 • 姐姐
  姐姐

  jiě jie

  kakak perempuan

  Chapter6
 • 介绍
  介紹

  jiè shào

  memperkenalkan

  Chapter4

 • jìn

  masuk

  Chapter12

 • jìn

  dekat

  Chapter12

 • jiù

  mengindikasikan kesimpulan

  Chapter5
 • 咖啡
  咖啡

  kā fēi

  kopi

  Chapter5
 • 开始
  開始

  kāi shǐ

  mulai

  Chapter4
 • 考试
  考試

  kǎo shì

  ujian; tes

  Chapter5
 • 可能
  可能

  kě néng

  mungkin

  Chapter11
 • 可以
  可以

  kě yǐ

  lumayan

  Chapter5


 • pelajaran; kelas

  Chapter10

 • kuài

  cepat

  Chapter7
 • 快乐
  快樂

  kuài lè

  senang; bahagia

  Chapter4

 • lèi

  capek; lelah

  Chapter2


 • dari (jarak)

  Chapter7

 • liǎng

  dua

  Chapter4

 • líng

  nol

  Chapter12


 • jalanan

  Chapter7
 • 旅游
  旅遊

  lǚ yóu

  bertamasya

  Chapter1

 • mài

  jual

  Chapter

 • màn

  lambat

  Chapter7

 • máng

  sibuk

  Chapter2

 • měi

  setiap

  Chapter2
 • 妹妹
  妹妹

  mèi mei

  adik perempuan

  Chapter15

 • mén

  pintu; gerbang

  Chapter6
 • 面条
  麵條

  miàn tiáo

  mie

  Chapter6

 • nán

  laki-laki

  Chapter11

 • nín

  kamu (formal)

  Chapter
 • 牛奶
  牛奶

  niú nǎi

  susu sapi

  Chapter3


 • perempuan

  Chapter11
 • 旁边
  旁邊

  páng biān

  sebelah

  Chapter3
 • 跑步
  跑步

  pǎo bù

  lari; jogging

  Chapter2
 • 便宜
  便宜

  pián yi

  murah

  Chapter11

 • piào

  tiket

  Chapter15
 • 妻子
  妻子

  qī zi

  istri

  Chapter12
 • 起床
  起床

  qǐ chuáng

  bangun tidur

  Chapter2

 • qiān

  ribuan

  Chapter3
 • 铅笔
  鉛筆

  qiān bǐ

  pensil

  Chapter13

 • qíng

  cerah

  Chapter1
 • 去年
  去年

  qù nián

  tahun lalu

  Chapter11

 • ràng

  membiarkan; mengizinkan

  Chapter8


 • hari; tanggal

  Chapter15
 • 上班
  上班

  shàng bān

  bekerja

  Chapter9
 • 身体
  身體

  shēn tǐ

  badan; tubuh

  Chapter2
 • 生病
  生病

  shēng bìng

  jatuh sakit

  Chapter2
 • 生日
  生日

  shēng rì

  ulang tahun

  Chapter4
 • 时间
  時間

  shí jiān

  waktu

  Chapter2
 • 事情
  事情

  shì qíng

  urusan

  Chapter8
 • 手表
  手錶

  shǒu biǎo

  jam tangan

  Chapter3
 • 手机
  手機

  shǒu jī

  telepon genggam

  Chapter10
 • 说话
  說話

  shuō huà

  berbicara

  Chapter11

 • sòng

  mengantar; mengirim

  Chapter3
 • 虽然
  雖然

  suī rán

  walaupun

  Chapter14
 • 所以
  所以

  suǒ yǐ

  maka; sehingga

  Chapter6


 • dia

  Chapter1
 • 踢足球
  踢足球

  tī zú qiú

  bermain sepak bola

  Chapter1


 • pertanyaan

  Chapter9
 • 跳舞
  跳舞

  tiào wǔ

  menari

  Chapter9

 • wài

  luar; diluar

  Chapter6

 • wán

  menyelesaikan

  Chapter9
 • 玩儿
  玩兒

  wán r

  bermain

  Chapter14
 • 晚上
  晚上

  wǎn shang

  malam

  Chapter4

 • wǎng

  ke; menuju

  Chapter13
 • 为什么
  為什麼

  wèi shén me

  mengapa; kenapa

  Chapter1

 • wèn

  bertanya

  Chapter4
 • 问题
  問題

  wèn tí

  pertanyaan; masalah

  Chapter9
 • 西瓜
  西瓜

  xī guā

  semangka

  Chapter10
 • 希望
  希望

  xī wàng

  berharap; mengimpikan

  Chapter9


 • mencuci; memandikan

  Chapter10
 • 小时
  小時

  xiǎo shí

  jam

  Chapter7

 • xiào

  tersenyum; tertawa

  Chapter13

 • xīn

  baru

  Chapter1

 • xìng

  marga; nama keluarga

  Chapter11
 • 休息
  休息

  xiū xi

  istirahat

  Chapter2

 • xuě

  salju

  Chapter12
 • 颜色
  顏色

  yán sè

  warna

  Chapter3
 • 眼睛
  眼睛

  yǎn jing

  mata

  Chapter1
 • 羊肉
  羊肉

  yáng ròu

  daging kambing

  Chapter6

 • yào

  obat

  Chapter2

 • yào

  mau; ingin

  Chapter1


 • juga

  Chapter1
 • 一下
  一下

  yí xià

  sebentar

  Chapter3
 • 已经
  已經

  yǐ jīng

  sudah

  Chapter4
 • 一起
  一起

  yì qǐ

  bersama-sama

  Chapter1
 • 意思
  意思

  yì si

  arti; indikasi

  Chapter5
 • 因为
  因為

  yīn wèi

  karena

  Chapter6

 • yīn

  berawan; mendung

  Chapter15
 • 游泳
  游泳

  yóu yǒng

  berenang

  Chapter6
 • 右边
  右邊

  yòu bian

  sebelah kanan

  Chapter11


 • ikan

  Chapter5

 • yuǎn

  jauh

  Chapter7
 • 运动
  運動

  yùn dòng

  olahraga; berolahraga

  Chapter1

 • zài

  sekali lagi

  Chapter8
 • 早上
  早上

  zǎo shang

  pagi

  Chapter2
 • 丈夫
  丈夫

  zhàng fu

  suami

  Chapter3

 • zhǎo

  mencari

  Chapter8

 • zhe

  menerangkan keadaan

  Chapter13

 • zhēn

  sangat; sungguh

  Chapter3
 • 正在
  正在

  zhèng zài

  sedang

  Chapter10
 • 知道
  知道

  zhī dào

  tahu; mengerti

  Chapter2
 • 准备
  準備

  zhǔn bèi

  berencana; mempersiapkan

  Chapter5

 • zǒu

  berjalan kaki

  Chapter7

 • zuì

  paling

  Chapter1
 • 左边
  左邊

  zuǒ bian

  sebelah kiri

  Chapter3

Download Soal HSK 2

Ujian HSK 2 terdiri dari 35 soal Listening dan 25 soal Reading, dengan total durasi 50 menit. Setiap huruf Mandarin disertai dengan pinyin.

HSK 2 Soal Ujian H21003

HSK 2 Soal Ujian H21004

HSK 2 Soal Ujian H21005

HSK 2 Soal Ujian H21329

HSK 2 Soal Ujian H21330

HSK 2 Soal Ujian H21331

Nilai Ujian HSK 2

Bagian Listening dan Reading masing-masing bernilai maksimal 100, sehingga total nilai dapat mencapai 200. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 120 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 2 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019.

NilaiJumlah PesertaPersen
180-20039339%
160-17922423%
140-15915516%
120-13912112%
0-11910310%
Total Peserta996100%

Level HSK Lainnya