Ujian HSK 2

Ujian HSK 2 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 300 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 2 dinilai telah mampu menggunakan Mandarin dalam kegiatan dan percakapan sehari-hari.

Daftar Kosakata HSK 2

Peserta ujian HSK 2 perlu menguasai 150 kosakata dari HSK 1 dan 150 kosakata baru berikut ini. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • ba

  digunakan di akhir kalimat saran

  Chapter 5

 • bái

  putih

  Chapter 8

 • bǎi

  ratusan

  Chapter 14
 • 帮助
  幫助

  bāng zhù

  membantu; menolong

  Chapter 10
 • 报纸
  報紙

  bào zhǐ

  koran

  Chapter 3


 • dibandingkan

  Chapter 11

 • bié

  jangan

  Chapter 10
 • 宾馆
  賓館

  bīn guǎn

  hotel

  Chapter 13

 • cháng

  panjang

  Chapter 4
 • 唱歌
  唱歌

  chàng gē

  menyanyi

  Chapter 11

 • chū

  keluar

  Chapter 2
 • 穿
  穿

  chuān

  mengenakan

  Chapter 12


 • kali

  Chapter 14

 • cóng

  dari; sejak

  Chapter 9

 • cuò

  salah

  Chapter 9
 • 打篮球
  打籃球

  dǎ lán qiú

  bermain bola basket

  Chapter 6
 • 大家
  大家

  dà jiā

  semua orang

  Chapter 15
 • 但是
  但是

  dàn shì

  tetapi; namun

  Chapter 14

 • dào

  sampai; tiba

  Chapter 7

 • de

  digunakan untuk menjelaskan kata kerja

  Chapter 12

 • děng

  tunggu

  Chapter 8
 • 弟弟
  弟弟

  dì di

  adik laku-laki

  Chapter 12
 • 第一
  第一

  dì yī

  pertama

  Chapter 9

 • dǒng

  paham; mengerti

  Chapter 9

 • duì

  kepada; bagi

  Chapter 5
 • 房间
  房間

  fáng jiān

  kamar

  Chapter 3
 • 非常
  非常

  fēi cháng

  sangat

  Chapter 4
 • 服务员
  服務員

  fú wù yuán

  pelayan

  Chapter 8

 • gāo

  tinggi

  Chapter 2
 • 告诉
  告訴

  gào sù

  memberitahu

  Chapter 8
 • 哥哥
  哥哥

  gē ge

  kakak laki-laki

  Chapter 10

 • gěi

  untuk

  Chapter 4
 • 公共汽车
  公共汽車

  gōng gòng qì chē

  bus kota

  Chapter 7
 • 公司
  公司

  gōng sī

  perusahaan

  Chapter 7

 • guì

  mahal

  Chapter 8

 • hái

  masih

  Chapter 5
 • 孩子
  孩子

  hái zi

  anak-anak

  Chapter 11
 • 好吃
  好吃

  hǎo chī

  enak; lezat

  Chapter 6

 • hēi

  hitam

  Chapter 8

 • hóng

  merah

  Chapter 3
 • 火车站
  火車站

  huǒ chē zhàn

  stasiun kereta api

  Chapter 15
 • 机场
  機場

  jī chǎng

  bandara

  Chapter 7
 • 鸡蛋
  雞蛋

  jī dàn

  telur ayam

  Chapter 10

 • jiàn

  kata satuan untuk pakaian

  Chapter 5
 • 觉得
  覺得

  jué de

  merasa; menurut

  Chapter 1
 • 教室
  教室

  jiào shì

  ruang kelas

  Chapter 7
 • 姐姐
  姐姐

  jiě jie

  kakak perempuan

  Chapter 6
 • 介绍
  介紹

  jiè shào

  memperkenalkan

  Chapter 4

 • jìn

  masuk

  Chapter 12

 • jìn

  dekat

  Chapter 12

 • jiù

  mengindikasikan kesimpulan

  Chapter 5
 • 咖啡
  咖啡

  kā fēi

  kopi

  Chapter 5
 • 开始
  開始

  kāi shǐ

  mulai

  Chapter 4
 • 考试
  考試

  kǎo shì

  ujian; tes

  Chapter 5
 • 可能
  可能

  kě néng

  mungkin

  Chapter 11
 • 可以
  可以

  kě yǐ

  lumayan

  Chapter 5


 • pelajaran; kelas

  Chapter 10

 • kuài

  cepat

  Chapter 7
 • 快乐
  快樂

  kuài lè

  senang; bahagia

  Chapter 4

 • lèi

  capek; lelah

  Chapter 2


 • dari (jarak)

  Chapter 7

 • liǎng

  dua

  Chapter 4

 • líng

  nol

  Chapter 12


 • jalanan

  Chapter 7
 • 旅游
  旅遊

  lǚ yóu

  bertamasya

  Chapter 1

 • mài

  jual

  Chapter 0

 • màn

  lambat

  Chapter 7

 • máng

  sibuk

  Chapter 2

 • měi

  setiap

  Chapter 2
 • 妹妹
  妹妹

  mèi mei

  adik perempuan

  Chapter 15

 • mén

  pintu; gerbang

  Chapter 6
 • 面条
  麵條

  miàn tiáo

  mie

  Chapter 6

 • nán

  laki-laki

  Chapter 11

 • nín

  kamu (formal)

  Chapter 0
 • 牛奶
  牛奶

  niú nǎi

  susu sapi

  Chapter 3


 • perempuan

  Chapter 11
 • 旁边
  旁邊

  páng biān

  sebelah

  Chapter 3
 • 跑步
  跑步

  pǎo bù

  lari; jogging

  Chapter 2
 • 便宜
  便宜

  pián yi

  murah

  Chapter 11

 • piào

  tiket

  Chapter 15
 • 妻子
  妻子

  qī zi

  istri

  Chapter 12
 • 起床
  起床

  qǐ chuáng

  bangun tidur

  Chapter 2

 • qiān

  ribuan

  Chapter 3
 • 铅笔
  鉛筆

  qiān bǐ

  pensil

  Chapter 13

 • qíng

  cerah

  Chapter 1
 • 去年
  去年

  qù nián

  tahun lalu

  Chapter 11

 • ràng

  membiarkan; mengizinkan

  Chapter 8


 • hari; tanggal

  Chapter 15
 • 上班
  上班

  shàng bān

  bekerja

  Chapter 9
 • 身体
  身體

  shēn tǐ

  badan; tubuh

  Chapter 2
 • 生病
  生病

  shēng bìng

  jatuh sakit

  Chapter 2
 • 生日
  生日

  shēng rì

  ulang tahun

  Chapter 4
 • 时间
  時間

  shí jiān

  waktu

  Chapter 2
 • 事情
  事情

  shì qíng

  urusan

  Chapter 8
 • 手表
  手錶

  shǒu biǎo

  jam tangan

  Chapter 3
 • 手机
  手機

  shǒu jī

  telepon genggam

  Chapter 10
 • 说话
  說話

  shuō huà

  berbicara

  Chapter 11

 • sòng

  mengantar; mengirim

  Chapter 3
 • 虽然
  雖然

  suī rán

  walaupun

  Chapter 14
 • 所以
  所以

  suǒ yǐ

  maka; sehingga

  Chapter 6


 • dia

  Chapter 1
 • 踢足球
  踢足球

  tī zú qiú

  bermain sepak bola

  Chapter 1


 • pertanyaan

  Chapter 9
 • 跳舞
  跳舞

  tiào wǔ

  menari

  Chapter 9

 • wài

  luar; diluar

  Chapter 6

 • wán

  menyelesaikan

  Chapter 9
 • 玩儿
  玩兒

  wán r

  bermain

  Chapter 14
 • 晚上
  晚上

  wǎn shang

  malam

  Chapter 4

 • wǎng

  ke; menuju

  Chapter 13
 • 为什么
  為什麼

  wèi shén me

  mengapa; kenapa

  Chapter 1

 • wèn

  bertanya

  Chapter 4
 • 问题
  問題

  wèn tí

  pertanyaan; masalah

  Chapter 9
 • 西瓜
  西瓜

  xī guā

  semangka

  Chapter 10
 • 希望
  希望

  xī wàng

  berharap; mengimpikan

  Chapter 9


 • mencuci; memandikan

  Chapter 10
 • 小时
  小時

  xiǎo shí

  jam

  Chapter 7

 • xiào

  tersenyum; tertawa

  Chapter 13

 • xīn

  baru

  Chapter 1

 • xìng

  marga; nama keluarga

  Chapter 11
 • 休息
  休息

  xiū xi

  istirahat

  Chapter 2

 • xuě

  salju

  Chapter 12
 • 颜色
  顏色

  yán sè

  warna

  Chapter 3
 • 眼睛
  眼睛

  yǎn jing

  mata

  Chapter 1
 • 羊肉
  羊肉

  yáng ròu

  daging kambing

  Chapter 6

 • yào

  obat

  Chapter 2

 • yào

  mau; ingin

  Chapter 1


 • juga

  Chapter 1
 • 一下
  一下

  yí xià

  sebentar

  Chapter 3
 • 已经
  已經

  yǐ jīng

  sudah

  Chapter 4
 • 一起
  一起

  yì qǐ

  bersama-sama

  Chapter 1
 • 意思
  意思

  yì si

  arti; indikasi

  Chapter 5
 • 因为
  因為

  yīn wèi

  karena

  Chapter 6

 • yīn

  berawan; mendung

  Chapter 15
 • 游泳
  游泳

  yóu yǒng

  berenang

  Chapter 6
 • 右边
  右邊

  yòu bian

  sebelah kanan

  Chapter 11


 • ikan

  Chapter 5

 • yuǎn

  jauh

  Chapter 7
 • 运动
  運動

  yùn dòng

  olahraga; berolahraga

  Chapter 1

 • zài

  sekali lagi

  Chapter 8
 • 早上
  早上

  zǎo shang

  pagi

  Chapter 2
 • 丈夫
  丈夫

  zhàng fu

  suami

  Chapter 3

 • zhǎo

  mencari

  Chapter 8

 • zhe

  menerangkan keadaan

  Chapter 13

 • zhēn

  sangat; sungguh

  Chapter 3
 • 正在
  正在

  zhèng zài

  sedang

  Chapter 10
 • 知道
  知道

  zhī dào

  tahu; mengerti

  Chapter 2
 • 准备
  準備

  zhǔn bèi

  berencana; mempersiapkan

  Chapter 5

 • zǒu

  berjalan kaki

  Chapter 7

 • zuì

  paling

  Chapter 1
 • 左边
  左邊

  zuǒ bian

  sebelah kiri

  Chapter 3

Download Soal HSK 2

Ujian HSK 2 terdiri dari 35 soal Listening dan 25 soal Reading, dengan total durasi 50 menit. Setiap huruf Mandarin disertai dengan pinyin.

HSK 2 Soal Ujian H21003

HSK 2 Soal Ujian H21004

HSK 2 Soal Ujian H21005

HSK 2 Soal Ujian H21329

HSK 2 Soal Ujian H21330

HSK 2 Soal Ujian H21331

Nilai Ujian HSK 2

Bagian Listening dan Reading masing-masing bernilai maksimal 100, sehingga total nilai dapat mencapai 200. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 120 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 2 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019.

NilaiJumlah PesertaPersen
180-20039339%
160-17922423%
140-15915516%
120-13912112%
0-11910310%
Total Peserta996100%

Level HSK Lainnya