Ujian HSK 2

Ujian HSK 2 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 300 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 2 dinilai telah mampu menggunakan Mandarin dalam kegiatan dan percakapan sehari-hari.

Daftar Kosakata HSK 2

Peserta ujian HSK 2 perlu menguasai 150 kosakata dari HSK 1 dan 150 kosakata baru berikut ini. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • ba

  digunakan di akhir kalimat saran

  5

 • bái

  putih

  8

 • bǎi

  ratusan

  14
 • 帮助
  幫助

  bāng zhù

  membantu; menolong

  10
 • 报纸
  報紙

  bào zhǐ

  koran

  3


 • dibandingkan

  11

 • bié

  jangan

  10
 • 宾馆
  賓館

  bīn guǎn

  hotel

  13

 • cháng

  panjang

  4
 • 唱歌
  唱歌

  chàng gē

  menyanyi

  11

 • chū

  keluar

  2
 • 穿
  穿

  chuān

  mengenakan

  12


 • kali

  14

 • cóng

  dari; sejak

  9

 • cuò

  salah

  9
 • 打篮球
  打籃球

  dǎ lán qiú

  bermain bola basket

  6
 • 大家
  大家

  dà jiā

  semua orang

  15
 • 但是
  但是

  dàn shì

  tetapi; namun

  14

 • dào

  sampai; tiba

  7

 • de

  digunakan untuk menjelaskan kata kerja

  12

 • děng

  tunggu

  8
 • 弟弟
  弟弟

  dì di

  adik laku-laki

  12
 • 第一
  第一

  dì yī

  pertama

  9

 • dǒng

  paham; mengerti

  9

 • duì

  kepada; bagi

  5
 • 房间
  房間

  fáng jiān

  kamar

  3
 • 非常
  非常

  fēi cháng

  sangat

  4
 • 服务员
  服務員

  fú wù yuán

  pelayan

  8

 • gāo

  tinggi

  2
 • 告诉
  告訴

  gào sù

  memberitahu

  8
 • 哥哥
  哥哥

  gē ge

  kakak laki-laki

  10

 • gěi

  untuk

  4
 • 公共汽车
  公共汽車

  gōng gòng qì chē

  bus kota

  7
 • 公司
  公司

  gōng sī

  perusahaan

  7

 • guì

  mahal

  8

 • hái

  masih

  5
 • 孩子
  孩子

  hái zi

  anak-anak

  11
 • 好吃
  好吃

  hǎo chī

  enak; lezat

  6

 • hēi

  hitam

  8

 • hóng

  merah

  3
 • 火车站
  火車站

  huǒ chē zhàn

  stasiun kereta api

  15
 • 机场
  機場

  jī chǎng

  bandara

  7
 • 鸡蛋
  雞蛋

  jī dàn

  telur ayam

  10

 • jiàn

  kata satuan untuk pakaian

  5
 • 觉得
  覺得

  jué de

  merasa; menurut

  1
 • 教室
  教室

  jiào shì

  ruang kelas

  7
 • 姐姐
  姐姐

  jiě jie

  kakak perempuan

  6
 • 介绍
  介紹

  jiè shào

  memperkenalkan

  4

 • jìn

  masuk

  12

 • jìn

  dekat

  12

 • jiù

  mengindikasikan kesimpulan

  5
 • 咖啡
  咖啡

  kā fēi

  kopi

  5
 • 开始
  開始

  kāi shǐ

  mulai

  4
 • 考试
  考試

  kǎo shì

  ujian; tes

  5
 • 可能
  可能

  kě néng

  mungkin

  11
 • 可以
  可以

  kě yǐ

  lumayan

  5


 • pelajaran; kelas

  10

 • kuài

  cepat

  7
 • 快乐
  快樂

  kuài lè

  senang; bahagia

  4

 • lèi

  capek; lelah

  2


 • dari (jarak)

  7

 • liǎng

  dua

  4

 • líng

  nol

  12


 • jalanan

  7
 • 旅游
  旅遊

  lǚ yóu

  bertamasya

  1

 • mài

  jual

  0

 • màn

  lambat

  7

 • máng

  sibuk

  2

 • měi

  setiap

  2
 • 妹妹
  妹妹

  mèi mei

  adik perempuan

  15

 • mén

  pintu; gerbang

  6
 • 面条
  麵條

  miàn tiáo

  mie

  6

 • nán

  laki-laki

  11

 • nín

  kamu (formal)

  0
 • 牛奶
  牛奶

  niú nǎi

  susu sapi

  3


 • perempuan

  11
 • 旁边
  旁邊

  páng biān

  sebelah

  3
 • 跑步
  跑步

  pǎo bù

  lari; jogging

  2
 • 便宜
  便宜

  pián yi

  murah

  11

 • piào

  tiket

  15
 • 妻子
  妻子

  qī zi

  istri

  12
 • 起床
  起床

  qǐ chuáng

  bangun tidur

  2

 • qiān

  ribuan

  3
 • 铅笔
  鉛筆

  qiān bǐ

  pensil

  13

 • qíng

  cerah

  1
 • 去年
  去年

  qù nián

  tahun lalu

  11

 • ràng

  membiarkan; mengizinkan

  8


 • hari; tanggal

  15
 • 上班
  上班

  shàng bān

  bekerja

  9
 • 身体
  身體

  shēn tǐ

  badan; tubuh

  2
 • 生病
  生病

  shēng bìng

  jatuh sakit

  2
 • 生日
  生日

  shēng rì

  ulang tahun

  4
 • 时间
  時間

  shí jiān

  waktu

  2
 • 事情
  事情

  shì qíng

  urusan

  8
 • 手表
  手錶

  shǒu biǎo

  jam tangan

  3
 • 手机
  手機

  shǒu jī

  telepon genggam

  10
 • 说话
  說話

  shuō huà

  berbicara

  11

 • sòng

  mengantar; mengirim

  3
 • 虽然
  雖然

  suī rán

  walaupun

  14
 • 所以
  所以

  suǒ yǐ

  maka; sehingga

  6


 • dia

  1
 • 踢足球
  踢足球

  tī zú qiú

  bermain sepak bola

  1


 • pertanyaan

  9
 • 跳舞
  跳舞

  tiào wǔ

  menari

  9

 • wài

  luar; diluar

  6

 • wán

  menyelesaikan

  9
 • 玩儿
  玩兒

  wán r

  bermain

  14
 • 晚上
  晚上

  wǎn shang

  malam

  4

 • wǎng

  ke; menuju

  13
 • 为什么
  為什麼

  wèi shén me

  mengapa; kenapa

  1

 • wèn

  bertanya

  4
 • 问题
  問題

  wèn tí

  pertanyaan; masalah

  9
 • 西瓜
  西瓜

  xī guā

  semangka

  10
 • 希望
  希望

  xī wàng

  berharap; mengimpikan

  9


 • mencuci; memandikan

  10
 • 小时
  小時

  xiǎo shí

  jam

  7

 • xiào

  tersenyum; tertawa

  13

 • xīn

  baru

  1

 • xìng

  marga; nama keluarga

  11
 • 休息
  休息

  xiū xi

  istirahat

  2

 • xuě

  salju

  12
 • 颜色
  顏色

  yán sè

  warna

  3
 • 眼睛
  眼睛

  yǎn jing

  mata

  1
 • 羊肉
  羊肉

  yáng ròu

  daging kambing

  6

 • yào

  obat

  2

 • yào

  mau; ingin

  1


 • juga

  1
 • 一下
  一下

  yí xià

  sebentar

  3
 • 已经
  已經

  yǐ jīng

  sudah

  4
 • 一起
  一起

  yì qǐ

  bersama-sama

  1
 • 意思
  意思

  yì si

  arti; indikasi

  5
 • 因为
  因為

  yīn wèi

  karena

  6

 • yīn

  berawan; mendung

  15
 • 游泳
  游泳

  yóu yǒng

  berenang

  6
 • 右边
  右邊

  yòu bian

  sebelah kanan

  11


 • ikan

  5

 • yuǎn

  jauh

  7
 • 运动
  運動

  yùn dòng

  olahraga; berolahraga

  1

 • zài

  sekali lagi

  8
 • 早上
  早上

  zǎo shang

  pagi

  2
 • 丈夫
  丈夫

  zhàng fu

  suami

  3

 • zhǎo

  mencari

  8

 • zhe

  menerangkan keadaan

  13

 • zhēn

  sangat; sungguh

  3
 • 正在
  正在

  zhèng zài

  sedang

  10
 • 知道
  知道

  zhī dào

  tahu; mengerti

  2
 • 准备
  準備

  zhǔn bèi

  berencana; mempersiapkan

  5

 • zǒu

  berjalan kaki

  7

 • zuì

  paling

  1
 • 左边
  左邊

  zuǒ bian

  sebelah kiri

  3

Download Soal HSK 2

Ujian HSK 2 terdiri dari 35 soal Listening dan 25 soal Reading, dengan total durasi 50 menit. Setiap huruf Mandarin disertai dengan pinyin.

HSK 2 Soal Ujian H21003

HSK 2 Soal Ujian H21004

HSK 2 Soal Ujian H21005

HSK 2 Soal Ujian H21329

HSK 2 Soal Ujian H21330

HSK 2 Soal Ujian H21331

Nilai Ujian HSK 2

Bagian Listening dan Reading masing-masing bernilai maksimal 100, sehingga total nilai dapat mencapai 200. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 120 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 2 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019.

NilaiJumlah PesertaPersen
180-20039339%
160-17922423%
140-15915516%
120-13912112%
0-11910310%
Total Peserta996100%

Level HSK Lainnya